Mars STIKPAR Toraja

 

Mars STIKPAR Toraja

JADIKAN STIKPAR PESEMAIAN

4/4    Do = D                                         Syair: Drs. Lucas Paliling, Pr., Lic.IC

                                                               Lagu: Drs. Albert Maria Rua’, Pr.

 

//: 5  . 5 /  1        1  7  1     2       2   1   2 / 3  .  0

   Warta-kan – lah    ka – bar  gem – bi – ra

    Si-ap-kan  –  lah    ha – ti     dan     il –  mu

 

3    . 3 /   4        4  3  4     5      5   4   3 / 2  .  0

Sampai  ke      u     –     jung  du –   ni – a

Ra-sul  yang   tang   –   guh   dan   cin-ta

 

5    . 5 /   2      3    2    1     2       4   4    3 /   2  .  0

Roh Ku-dus   Peng – hi – bur   Ku-jan-ji – kan

Pe – la – yan  se     –  ti  –  a      la – gi  ju – jur

 

5   . 4  /   3      5  4 3    2     2     1     7  /     1  .  0 ://

Ser-ta – mu   sam   –  pai    a – khir  ja  –  man

Ja  -di – lah   su      –  luh   ser- ta     te  – rang

 

            5    .  5 / 6     6    .  6       5        5    .  4  /    3  .  0

            Panggi-lan   Tu – han – mu  meng – un – dang

 

            5    . 4 /  3       5   4    3       2     2  1   2   /    3  .  0   

            Hampa-ran    ladang su – bur   ter – ben – tang

 

            5  . 5 /   6        6   .  6       5       5    . 7   /   1  .  0

            Ja-di – kan   STIKPAR   pe – se – mai – an

 

            Staccato Ritardando

                                   

            5    .   4  /   3        5  4  3      2      2    1    7  /   1   .   0 //

            Dam-ba – kan    pa –  ne – nan    ber –   lim – pah